Adresa

Gajeva 1/VI ( Hotel Dubrovnik)
10000 Zagreb,
Hrvatska
e-mail:  fredizumba@gmail.com

Preferiramo telefonski kontakt za informacije vezane uz upis.

  • 098.236.896
  • 095.388.0380

Lokacija