Termini za plesni tečaj i rekreaciju

Nedjeljom
 • 16-18h
 • 18-20h
 • 20-22h
Ponedjeljkom i srijedom
 • 18:50-20:20h
 • 20:20-21:50h
 • 21:00-22:30h
Utorkom i četvrtkom
 • 18:50-20:20h
 • 20:20-21:50h
 • 18:50-19:50h
Ponedjeljkom
 • 18:50-20:20h
 • 19:00-21:00h

Srijedom
 • 18:50-20:20h
Petkom
 • 18:00-20:00h
 • 20:00-22:00h
Utorkom
 • 19:50-21:50h
 • 21:00-22:30h
Četvrtkom
 • 19:50-21:50h