Podaci za uplatu na žiro račun
Primatelj: PLESNI CENTAR FREDI, Zagreb, Gajeva 1/6
Svrha uplate: PLESNA PODUKA

Poziv na broj primatelja: OBAVEZNO UPISATI OIB UPLATITELJA
IBAN (žiro-račun):HR70 23400091100102935

GRUPNA PODUKA
društvenih, latino-američkih i plesova za mladence

8 sati (po 60 min.) – đaci i studenti 250kn
8 sati (po 60 min.) 300kn
16 školskih sati – đaci i studenti 300kn
16 školskih sati 370kn

VIŠI STUPNJEVI

8 sati (po 60 min.) 250kn
16 školskih sati 300kn

LATIN TEČAJ – SALSA, TANGO…

8 školskih sati 200kn

INDIVIDUALNA PODUKA
1 osoba ili par

1 sat 200kn
4 sata 800kn
7 sati (+50% na članarinu za prvi mjesec grupne poduke) 1400kn
10 sati (GRATIS 1 sat individualne poduke) 2000kn
15 sati (GRATIS - 50% na članarinu za prvi mjesec grupne poduke i 1 sat individualne poduke) 3000kn
20 sati (GRATIS 2 sata individualne poduke i 50% na članarinu za prvi mjesec grupne poduke) 4000kn

U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA CIJENA SE FORMIRA PREMA DOGOVORU!